Age Verifier (åldersverifierare) för försäljning

Installera vår Age Verifier på sidan av varuautomaten

Utöka utbudet av säljande produkter

Öka försäljningen, få större vinst, öppna nya marknader med ny lösning

Läs mer
services
services

Age Verifier Kit (åldersverifieringskit)

Komplettera din upphämtningslösning med ett Age Verifier Kit

Ålderskontrollkit lämnar inte ut ett köp vid upphämtningsstället till minderåriga och minskar risken för problem med lagen

Lämna ut varor som kräver att kunden är myndig endast till vuxna

Kontakta oss

Age Verifier

Automatiserar åldersverifiering vid självutcheckning

Påskyndar utcheckningen, ökar kundtrafiken

Kunder bekräftar sin ålder utan hjälp av anställda

Kontakta oss
services